Aktuality

05.06.2020

Dřívějších odchodů do penze mezikvartálně přibylo

Počet lidí odcházejících do penze před dosažením potřebného věku narůstá.

Ke konci prvního letošního kvartálu bylo v předčasném důchodu necelých 646 tisíc lidí. To představuje více než čtvrtinu z celkového počtu starobních důchodců. Do předčasného důchodu můžete odejít nejdříve pět let před dosažením důchodového věku za předpokladu, že vám už bylo šedesát let.

Nevýhodou je však trvalé krácení penze. Průměrná výše předčasného důchodu byla loni podle MPSV 12 263 korun. Předčasní důchodci tedy měli v průměru o 1205 Kč měsíčně méně než řádní důchodci.

Penzijko, tedy jeho nová verze – DPS (doplňkové penzijní spoření), s sebou přineslo přijatelnější alternativu v podobě předdůchodu.

Starobní penzi si v něm nezkrátíte, protože si vše platíte sami ze svých naspořených prostředků. Princip pobírání předdůchodu spočívá v tom, že vám jej vyplácí penzijní společnost, u které máte naspořeno.

A kolik musí suma pro předdůchod v souhrnu činit? Na každý měsíc zvolené délky předdůchodu potřebujete částku, která odpovídá 30 procentům průměrné mzdy vyhlašované MPSV. Pro rok 2020 je tedy třeba mít naspořeno na měsíční výplatu 10 029 korun. Pokud hodláte čerpat penzi pouze dva roky, potřebujete 240 696 korun, u maximální délky 5 let je to 601 740 Kč.

Kompletní aktuální tabulku podle doby čerpání, situaci účastníků penzijního připojištění a další důležité informace k předdůchodům přinesl portál Novinky.cz.

další články