Aktuality

25.03.2020

Předčasný důchod, předdůchod a doba vyloučená

Současná situace dřívějších odchodů do penze a vliv karantény na výši důchodu OSVČ.

Do předčasného důchodu v Česku odchází stále více lidí. A to i přes skutečnost, že budou mít následný starobní důchod trvale krácený. Na konci roku 2019 byla v předčasném důchodu více než čtvrtina všech starobních důchodců. Průměrně loni předčasní důchodci podle Ministerstva práce a sociálních věcí pobírali 12 263 korun měsíčně. To je, opět v průměru, o 1 205 korun měsíčně méně, než dostávají ti, kteří nastoupili do penze řádně. Trvalé krácení tedy velkou část populace z různých důvodů od této alternativy neodrazuje.

Důchodový věk se zvedá každý rok o několik měsíců. Ve třicátých letech tohoto století, kdy začne do penze odcházet silná generace tzv. Husákových dětí, se má zastavit na 65 letech. Vláda hodlá navíc prosadit, aby náročné profese mohly už od přespříštího roku nastoupit do starobního důchodu bez sankcí dříve.

Se zvyšujícím se důchodovým věkem se postupně prodlužuje i předčasný důchod, a to ze tří na pět let. Nastoupit do něj je ale možné nejdřív v 60 letech. Je-li důchodový věk nižší než 63 let, může být předčasný starobní důchod přiznán nejvýše tři roky před dosažením důchodového věku. Je-li důchodový věk alespoň 63 let, může být předčasný starobní důchod přiznán až o pět let dříve, ale ne dříve než od dosažení 60 let věku.

O situaci informoval deník Právo 18. března 2020.

Alternativou k předčasnému důchodu je předdůchod, který krácení regulérní starobní penze nezpůsobí, protože si jej vlastně zaplatíte sami. Musíte spořit v novém penzijku a mít naspořenou příslušnou částku (viz níže). Předdůchod z doplňkového penzijního spoření ke konci loňského roku pobíralo zhruba čtyři a půl tisíce účastníků, a to v průměrné výši téměř deset tisíc korun. I zde tedy meziročně od té doby, kdy vznikla možnost předdůchod čerpat, lidí volících tuto variantu výběru naspořených prostředků neustále přibývá.

Pobyt v předdůchodu je považován za tzv. dobu vyloučenou, což zaručuje, že předešlé výdělky nebudou „rozmělněny“ touto nevýdělečnou dobou. Předdůchod tak výrazně negativně neovlivní výši osobního vyměřovacího základu, ze kterého se státní starobní důchod (mimo jiné) následně počítá. Nejdříve lze vstoupit do předdůchodu pět let před věkovou hranicí potřebnou pro vznik nároku na řádný starobní důchod a minimální souvislá doba pobírání předdůchodu je dva roky. Pro vstup do předdůchodu je třeba spořit v doplňkovém penzijním spoření alespoň pět let a mít naspořeno tolik, aby měsíční vyplácená penze byla minimálně na úrovni 30 procent průměrné mzdy, jak ji vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí. Podrobnosti o předdůchodu naleznete na webu www.predduchod.cz.

Jaká je tedy situace v tomto roce? Podle Ministerstva práce a sociálních věcí byla loni průměrná mzda za první až třetí čtvrtletí 33 429 Kč. Z ní si musí letos a v dalších letech nechat předdůchodce měsíčně vyplácet alespoň 30 procent, tedy 10 029 korun. Výše naspořené částky v doplňkovém penzijním spoření pak může zajistit předdůchod až na pět let, což je možné maximum. Nejkratší doba pro předdůchod je dva roky. Kolik musíte mít na různě dlouhé trvání předdůchodu naspořeno?

Předdůchod
2 roky (nejkratší): musí být naspořeno alespoň 240 689 Kč.
3 roky: musí být naspořeno alespoň 361 033 Kč.
4 roky: musí být naspořeno alespoň 481 378 Kč.
5 let (nejdelší): musí být naspořeno alespoň 601 722 Kč.

Na závěr zpráva ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) týkající se OSVČ v povinné karanténě. Živnostníkům chce vláda odpustit odvody na sociální pojištění, což by mohlo v budoucnu negativně ovlivnit výši jejich důchodů. Ministryně a místopředsedkyně ČSSD však upozorňuje, že u tohoto odpuštěného důchodového pojištění se bude postupovat stejným způsobem, jako když jsou živnostníci nemocní. To znamená, že se bude jednat o dobu vyloučenou. Informovala o tom Česká televize v sobotních Událostech.

další články