Sekretariát

Sekretariát je výkonným administrativním orgánem APS ČR a zabezpečuje zejména administrativní a organizační činnosti, koordinaci odborné agendy prezídia, odborných sekcí, hospodaření s členskými příspěvky a poskytování služeb Asociaci.

Sekretariát tvoří zaměstnanci APS ČR:

JUDr. Milan Kantor – výkonný ředitel
Petra Hofmanová – odborná asistentka