Základní údaje

Asociace penzijních společností ČR (APS ČR) byla založena ustavující členskou schůzí dne 25. 6. 1996, původně jako Asociace penzijních fondů ČR.
V současnosti je zapsaným spolkem v rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod sp. zn.
L 59348.

Ke dni 1. 11. 2021 APS ČR sdružuje 9 členů, kterými jsou všechny penzijní společnosti působící na trhu soukromého kapitálového spoření na důchod v České republice. Ty provozují doplňkové penzijní spoření nebo penzijní připojištění a za tím účelem obhospodařují jednotlivé účastnické fondy nebo transformované fondy.

V APS ČR působí také 1 přidružený člen – společnost poskytující odborné služby, zejména v oblasti auditu
a daňového poradenství.

Základní poslání APS ČR je:

  • koordinovat, zastupovat, hájit a prosazovat společné zájmy penzijních společností vůči zákonodárnému sboru a jeho orgánům, ministerstvům a jiným orgánům státní správy či dalším institucím,
  • připomínkovat legislativní návrhy a jiná opatření, která se týkají doplňkového penzijního spoření nebo penzijního připojištění,
  • působit jako poradenské a informační centrum v oblasti soukromého kapitálového spoření na důchod,
  • propagovat myšlenku soukromého kapitálového spoření na důchod směrem k široké veřejnosti.

Pro naplnění svého poslání a k realizaci své činnosti zřídila APS ČR odborné komise pro oblasti legislativy, ekonomiky, informatiky a provozní správy fondů, PR aktivit a vnějších vztahů.