Grafy

Grafické znázornění vybraných statistických údajů Asociace penzijních společností ČR. Prohlédněte si například vývoj počtu účastníků či objemu spravovaných prostředků
v letech 1995–2Q 2023.

Vývoj počtu účastníků

Vývoj objemu spravovaných prostředků účastníků

Vývoj průměrného měsíčního příspěvku účastníka a zaměstnavatele v PP

Vývoj průměrného měsíčního příspěvku účastníka a zaměstnavatele v DPS