Penzijní připojištění

Penzijní připojištění se státním příspěvkem vzniklo v roce 1994 (na základě zákona 42/1994 Sb.) jako státem regulovaný spořicí produkt dlouhodobého a bezpečného ukládání
a zhodnocování peněžních prostředků k zabezpečení na stáří.
Od roku 2013 již není možné uzavřít novou smlouvu penzijního připojištění – bylo zcela nahrazeno doplňkovým penzijním spořením.

Účastníci s existující smlouvou mohou v penzijním připojištění nadále za sjednaných podmínek spořit a naspořené prostředky čerpat.