Penzijní připojištění

Penzijní připojištění se státním příspěvkem vzniklo v roce 1994 jako státem regulovaný spořicí produkt dlouhodobého a bezpečného ukládání a zhodnocování peněžních prostředků k zabezpečení na stáří. Od roku 2013 již není možné uzavřít novou smlouvu penzijního
připojištění –
bylo zcela nahrazeno doplňkovým penzijním spořením.

Účastníci s existující smlouvou mohou v penzijním připojištění nadále za sjednaných podmínek spořit a naspořené prostředky čerpat.