Doplňkové penzijní spoření

Kdo si na stáří nespoří, musí počítat s tím, že s důchodem přijde i výrazný propad v jeho finančních příjmech. Příjem typického důchodce je dnes v Česku téměř poloviční oproti průměrné mzdě. Spoření na důchod je tedy dnes více než nutné.

Doplňkové penzijní spoření (DPS) je ideální nástroj, jak finanční propad spojený s odchodem do důchodu co nejvíce zmírnit. Je určeno všem občanům bez ohledu na věk, založit jej tedy mohou i rodiče svým nezletilým dětem.

Doplňkové penzijní spoření je zřízeno na základě zákona 427/2011 Sb. a pozdější novelizace 377/2015 Sb.

Výhody spoření v DPS:

  • státní příspěvek až 2 760 Kč ročně
  • daňové úlevy – daňový odpočet až 24 000 Kč/rok, úspora na dani z příjmů až 3 600 Kč/rok
  • příspěvky zaměstnavatele – až do výše 50 000 Kč jsou osvobozeny od zdravotního i sociálního pojištění
  • možnost čerpat předdůchod již 5 let před dovršením státem určeného důchodového věku
  • v případě úmrtí účastníka peníze získají určené osoby nebo dědicové
  • možnost jednorázového výběru naspořených prostředků, nebo výplaty formou penze
  • možnost volby z různých investičních strategií

Příspěvky

Minimální výše příspěvku účastníka je 100 Kč měsíčně. Nárok na státní příspěvek má účastník při měsíčním příspěvku minimálně 300 Kč. Výše státního příspěvku se odvíjí od výše měsíčního příspěvku účastníka – maximální výše státního příspěvku dosáhne účastník při spoření 1 000 Kč měsíčně a více. Přispívat může účastníkovi také zaměstnavatel, příspěvky zaměstnavatele jsou daňově zvýhodněny.

Příspěvek účastníka (Kč) Státní příspěvek (Kč)
300 90
400 110
500 130
600 150
700 170
800 190
900 210
1000 a více 230

Daňové zvýhodnění

Účastník může každý rok část příspěvků, která přesáhne 12 000 korun, uplatnit jako odpočet od základu daně. Ročně tak lze odečíst od základu daně až 24 000 korun (posuzuje se za jednotlivé měsíce zvlášť).
Příspěvky zaměstnavatele v jakékoliv výši jsou pro zaměstnavatele daňově uznatelným nákladem. Příspěvky zaměstnavatele do výše 50 000 korun jsou osvobozeny od placení zdravotního i sociálního pojištění.

 

Příspěvek účastníka (měsíčně Kč) Státní příspěvek (měsíčně Kč) Daňová úspora (ročně Kč) Celkem (ročně Kč)
300 90 0 1080
1000 230 0 2760
1500 230 900 3660
2000 230 1800 4560
3000 a víc 230 3600 6360

Proč je dobré spořit si na stáří?

V současné době je rozdíl mezi průměrnou výší státního důchodu a průměrnou čistou mzdou 9 421 Kč. To je obrovský finanční propad. Ti, kteří si však na penzi spoří 800 Kč měsíčně, což je průměrná výše měsíčních příspěvků v doplňkovém penzijním spoření v roce 2019, si v důchodu díky výnosům, státnímu příspěvku a příspěvku zaměstnavatele mohou měsíčně přilepšit až o 6 841 Kč (platí pro 30 let spoření, po kterých je penzijní spoření vypláceno po dobu 25 let, tedy 300 měsíců).

Tabulka ukazuje, jaký finanční propad nastane po nástupu do důchodu a jak si můžete pomocí penzijního spoření výrazně přilepšit!

NESPOŘÍM SI… :( SPOŘÍM OPATRNĚ 🙂 SPOŘÍM DYNAMICKY 🙂 🙂 🙂
Čistá mzda 22 740 Kč Čistá mzda 22 740 Kč Čistá mzda 22 740 Kč
Důchod 13 319 Kč Důchod vč. penzijka 16 134 Kč Důchod vč. penzijka 21 819 Kč
Finanční propad 9 421 Kč Finanční propad 6 606 Kč Finanční propad 921 Kč
Finanční přilepšení 0 Kč Finanční přilepšení 2 815 Kč Finanční přilepšení 8 500 Kč
:( __________ příklad bez penzijního spoření, pouze se státním důchodem
🙂 __________ příklad pro měsíční úložku 1 000 Kč po dobu 30 let ve vyvážené strategii (předpokládaný výnos 4 %)
🙂 🙂 🙂 ____ příklad pro měsíční úložku 1 000 Kč po dobu 30 let v dynamické strategii (předpokládaný výnos 10 %)