Aktuality

01.03.2023

Co se stane s penězi z penzijka, když zemřu?

Po vaší smrti peníze nepropadnou penzijní společnosti!

Penzijko pomáhá osobě, která si spoří či investuje v penzijních fondech, zlepšovat životní standard v důchodovém věku. Co se ale stane, pokud účastník penzijka zemře? Komu připadnou jeho peníze?

Protože občas v médiích zaznívají zavádějící, nebo i vysloveně chybné informace, přinášíme jednoduchý přehled přímo od metodiků penzijních společností, kteří znají všechny detaily legislativy i penzijních smluv. Vše byste samozřejmě vyčetli i v penzijních plánech či obchodních podmínkách ke své smlouvě, ale ne každý je má po ruce, nebo pro něj může být
jazyk smluv trochu komplikovaný.

Rozhodně se ale nemusíte bát, vaši blízcí v případě vašeho úmrtí o peníze nepřijdou, existuje ale více způsobů, jak k nim
doputují.

 1) Jaké penzijko vlastně mám?

Abyste získali odpověď na otázku, komu připadnou peníze z penzijka v případě vašeho úmrtí, musíte nejprve vědět, zda máte
tzv. staré penzijko (penzijní připojištění, smlouvy podepsané do roku 2012 včetně), nebo tzv. nové penzijko (doplňkové penzijní spoření, smlouvy podepsané od roku 2013 dodnes).

2) Mám sjednanou určenou osobu?

Touto osobou může být kdokoliv – třeba manželka, přítel, ale i vaše dítě. Stačí ji do smlouvy uvést a máte jistotu, že v případě vašeho úmrtí nepůjdou vaše prostředky do dědického řízení, ale přímo této osobě. Dokonce můžete uvést i více takových osob a procentuálně mezi ně své peníze rozdělit. Uvedení určené osoby je zdarma a můžete to udělat kdykoliv, stačí kontaktovat svoji penzijní společnost.

Pokud znáte odpověď na obě zmíněné otázky, můžete už si podle klíče popsaného níže jednoduše zjistit, jak to s vašimi penězi z penzijka bude.

· Pokud jste si penzijko uzavřeli po 1. lednu 2013, tak máte nové penzijko. A v něm je situace velmi jednoduchá.

 • Pokud si ve smlouvě ustanovíte tzv. určenou osobu, dostane vaše prostředky v přípa
  dě vašeho úmrtí. A to ať zemřete v době spoření, nebo v době výplaty penzijka formou renty.
 • Pokud si ve smlouvě neustanovíte určenou osobu, jdou vaše peníze přímo do dědického řízení.

· Pokud jste penzijko uzavřeli před 1. lednem 2013 a smlouvu jste neměnili, pak máte staré penzijko a v něm je situace následující.

 • Pokud si ve smlouvě neustanovíte určenou osobu, jdou vaše peníze do dědického řízení.
 • Pokud si ve smlouvě ustanovíte tzv. určenou osobu, dostane vaše prostředky v případě vašeho úmrtí ona. A to ať zemřete v době spoření, nebo v době výplaty penze na dobu určitou.
  • Pokud by pak v průběhu výplaty renty zemřela i tato určená osoba, záleží na tom, jaký máte penzijní plán. Jednoduše řečeno, v jakých letech jste penzijko uzavírali. To zjistíte ve své smlouvě, nebo jednoduše napíšete či zavoláte do své penzijní společnosti.
   U většiny penzijních plánů platí, že v tomto případě jdou nevyčerpané prostředky do dědického řízení.
   U některých penzijních společností ale existuje i takový penzijní plán, který by situaci měl řešit přesunem nevyčerpaných prostředků zpět fondu, tedy rozdělit je mezi ostatní účastníky. Jedná se o velmi raritní případy a ani na ně nemusí dojít. Možností, jak tomu předejít, je hned několik:
   • Účastník může ještě v době spoření přejít zdarma se všemi svými prostředky do nového penzijka, kde tato velmi raritní možnost vůbec neexistuje.
   • Určená osoba si v případě úmrtí účastníka nechá peníze vyplatit najednou, a ne formou renty (čímž vylučuje riziko, že v průběhu čerpání renty zemře).
   • A i kdyby nakonec v nějakém případě došlo k tomu, že by účastník zemřel, měl nastavenou výplatu formou renty, zároveň zemřela následně i určená osoba v době výplaty renty, vždy mohou pozůstalí kontaktovat penzijní společnost a požádat ji o řešení takové situace individuální dohodou. Penzijní společnosti většinou vycházejí v tomto ohledu klientům vstříc.

Vaše peníze se v penzijku v případě vašeho úmrtí nikam neztratí. Nejrychleji se k nim vaši blízcí dostanou tak, že ve smlouvě určíte, komu mají peníze připadnout. Peníze pak nemusejí jít do dědického řízení. Případů, kdy hrozí přesun nevyčerpaných peněz zpět do fondu, se děje jen velmi málo. A i v takových případech mohou penzijní společnosti vyjít klientům vstříc a peníze postoupit do dědictví.

 

 

další články