Aktuality

20.05.2022

Počet účastníků nového penzijního spoření opět stoupl

Počet účastníků DPS letos vzrostl o 50 tisíc!

Celkový počet účastníků III. pilíře v 1. čtvrtletí 2022 dosáhl 4 425 087 osob. V transformovaných fondech penzijního připojištění, do kterých již nelze vstupovat, si na důchod spořilo 2 909 572 osob a v účastnických fondech
doplňkového penzijního spoření 1 515 515 osob. Počet účastníků doplňkového penzijního spoření od konce roku 2021 vzrostl o 47 866 osob. Přibylo také účastníků mladších 18 let, o 5 646 na celkových 110 246.

Penzijní spoření aktuálně prochází obdobím poznamenaným zejména vysokou inflací a válkou na Ukrajině. Z historie penzijka ale víme, že zhodnocení je třeba vnímat v dlouhodobém horizontu, kdy propady z podobných období bývají v následných úspěšnějších cyklech nejen dorovnány, ale že se fondy rychle vracejí k zisku. Zejména fondy s akciovou složkou mohou překonat i aktuální inflaci. Určitě proto nedoporučuji kvůli momentální situaci na světových trzích penzijní spoření ukončovat. Je pravda, že například spořící účet v současnosti nabízí nebývale vysoký úrok, ale stát k němu neposílá žádný měsíční příspěvek a hlavně úroková sazba takovýchto účtů není dlouhodobá záležitost. Doporučuji tedy v penzijku setrvat a využívat jeho nové, tedy vyvážené a zejména dynamické fondy. Zájem o ně potvrdil i narůstající počet účastníků v tomto roce, stejně jako zvyšující se objem spravovaných prostředků,“ říká k aktuální situaci Aleš Poklop, prezident Asociace penzijních společností ČR.

Celkový objem úspor spravovaných ve III. pilíři v 1. čtvrtletí 2022 dosáhl 569,936 mld. Kč. V transformovaných fondech činila výše prostředků účastníků 466,298 mld. Kč a vklady v účastnických fondech 103,638 mld. Kč. Celkově došlo
od konce roku 2021 k nárůstu objemu prostředků ve III. pilíři o 3,227 mld. Kč. Příspěvek zaměstnavatele pobíralo ve III. pilíři v 1. čtvrtletí 2022 celkem 1 130 331 účastníků (tj. 25 % z celkového počtu účastníků). Průměrný měsíční
příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění činil 993 Kč a na doplňkové penzijní spoření dosáhl výše 1 108 Kč.
Předdůchod z doplňkového penzijního spoření na konci 1. čtvrtletí 2022 pobíralo celkem 4 380 osob. Průměrná výše vypláceného předdůchodu činila 12 781 Kč.

další články