Aktuality

10.09.2021

Jaký je aktuální předdůchod?

Oblíbený benefit penzijka činí přes deset tisíc měsíčně.

Předdůchod z doplňkového penzijního spoření pobírají už téměř čtyři tisíce účastníků nového penzijka a jeho průměrná výše je 12 476 Kč. Ta musí činit minimálně 30 procent průměrné mzdy v prvních třech čtvrtletích předchozího roku, za aktuálního stavu to tedy je alespoň 10 384 korun měsíčně. Prostředky jsou vypláceny z vašeho DPS v situaci, kdy už nemůžete nebo nechcete pracovat, nejdříve však v 60 letech.

Předdůchod se sjednává minimálně dva a maximálně pět let před důchodovým věkem. Na svém důchodovém účtu, kam si posíláte úložky alespoň pět let, musíte mít nejméně 249 216 korun na dva roky čerpání, 373 824 korun na tři roky, 498 432 na čtyři roky, a pokud jde o pětileté čerpání, částka činí 623 040 korun. Doba pobírání předdůchodu je pro sociální zabezpečení vyloučenou dobou a nesnižuje osobní vyměřovací základ pro výpočet státního starobního důchodu.

Při pobírání předdůchodu můžete pracovat a v případě nezaměstnanosti také pobírat podporu. Pokud nepracujete, nemusíte si platit sociální a zdravotní pojištění.

Nenaleznete-li uplatnění na pracovním trhu krátce před důchodem, pomůže vám tento benefit doplňkového penzijního spoření i v této situaci. Předdůchodem, na rozdíl od předčasného důchodu, si nekrátíte svůj budoucí státní starobní důchod.

O výhodách benefitu doplňkového penzijního spoření informoval portál E15 zde.

další články