Aktuality

10.09.2018

Spoření na penzi je stále důležitější, výdaje státu na důchody rostou

Stát seniorům posílá měsíčně celou čtvrtinu svého rozpočtu.

Penze v ČR znamenají pro stát obrovský výdaj. A i když věk pro odchod do důchodu roste, nic nenasvědčuje tomu, že by se situace měla zlepšit. Důchodců nejenže přibývá, ale prodlužuje se také doba, kterou v penzi stráví. Loni byla délka průměrného starobního důchodu zhruba 24 let, zatímco v roce 1970 to bylo jen 11 let. Průměrný důchod, i když je valorizován, rostl v posledních 20 letech pomaleji než průměrná mzda.
Ze státního rozpočtu na důchody padne 26 % (tedy 333,8 miliardy korun) a toto číslo rozhodně nebude klesat. Před dvaceti lety to bylo 20 %, tedy z dnešního pohledu „pouhá“ pětina všech státních výdajů. Na konci roku 2017 stát vyplácel důchod 2 403 933 penzistů (cca 61 % penzí pobíraly ženy) a během posledních dvaceti let stoupl počet vyplácených důchodů o třetinu.
Článek o důchodech vydal portál Aktuálně.cz a vy si jej můžete celý přečíst zde.

další články