Aktuality

08.01.2018

Jak nejlépe zhodnotit své prostředky na penzi?

Přestože je díky ekonomickému růstu spoření na penzi snazší, finanční rezervy bychom měli investovat s maximální efektivitou.

Domácí ekonomice se daří, HDP roste nejrychleji v Evropě, zaměstnanost je v rekordních černých číslech. A průměrný příjem obyvatelstva se navyšuje. Osm z deseti Čechů letos očekává, že se nebudou mít hůř než v předešlém roce, přičemž největšími optimisty jsou mladí lidé (ve věku 18 až 26 let). Naproti tomu každý pátý z věkové skupiny 54 až 65 let očekává, že se bude mít v roce 2018 o něco hůř.
Z prognózy Ministerstva financí vyplývá, že ekonomika poroste zhruba stejným tempem jako loni a inflace by se měla pohybovat okolo inflačního cíle ČNB. Je ale jisté, že tato konstelace nebude trvat věčně. Právě proto by lidé měli podle odborníků dobu ekonomického rozmachu využít k tvorbě finanční rezervy. Při ekonomickém poklesu bude logicky mnohem těžší si peníze odkládat stranou. Jak tedy co nejvýhodněji uložit peníze, které jsme se rozhodli „investovat“ do svého stáří, kdy už nebudeme ekonomicky aktivní?
Zhodnocujeme-li prostředky v účastnických (nových) fondech, investiční strategii volíme podle míry rizika, kterou jsme ochotni podstoupit (nabízí se konzervativní, vyvážená a dynamická). „V dynamických a akciových fondech je zastoupen výraznější podíl investic do akcií nebo akciových podílových fondů a podílových listů, ve fondech povinných konzervativních a dluhopisových převažují investice do státních dluhopisů, zejména České republiky,“ vysvětluje mluvčí Asociace penzijních společností ČR Jan Sedláček. Jinými slovy, čím dynamičtější typ, tím vyšší potenciál výnosu. „Možnost vyšších výnosů je ale vykoupena vyšším rizikem. Pokud však máte na spoření do důchodu ještě desítky let, nejistota se samozřejmě snižuje,“ dodává Sedláček.
Máte-li však ještě smlouvu o penzijním připojištění (staré penzijko existovalo do roku 2012, nyní se do něj již nedá vstoupit), peníze se vám zhodnocují v tzv. transformovaných fondech. Zde ale výnosy nedosahují ani 1 %. Jestliže vám zbývá do důchodu alespoň deset let, zvažte přestup do nového systému.
Celý článek o investičních strategiích si můžete přečíst v letošním prvním vydání Lidových novin, které vyšlo v úterý 2. ledna 2018.

další články