Aktuality

10.08.2023

V novém penzijku je už 40 % účastníků III. pilíře

Do roku 2025 očekává APS ČR stejný počet účastníků starého i nového penzijka.

Na konci prvního pololetí tohoto roku si s penzijním spořením na stáří odkládalo 4 324 136 účastníků. V nových fondech doplňkového penzijního spoření investovalo 1 732 327, tedy 40 % všech účastníků III. pilíře. Zbylých 2 591 799 účastníků stále spoří ve fondech starého penzijka (penzijní připojištění), kam už se více než deset let nedá vstupovat a kde většinou účastníci plánují dospořit do splnění podmínek pro ukončení a výběr svého penzijka.

V druhém letošním kvartálu vstoupilo do nového penzijka 46 537 účastníků, za první kvartál dokonce ještě více, a to 47 023 účastníků. Během celé první poloviny tohoto roku to tedy znamenalo nárůst v podobě 93 560 účastníků nového penzijka. Již v roce 2025 tak pravděpodobně dosáhneme stavu, kdy bude počet účastníků celého III. pilíře rozdělen na polovinu účastníků v novém a polovinu účastníků ve starém penzijku,“ říká Aleš Poklop, prezident Asociace penzijních společností ČR.

Ve starém penzijním připojištění ukončilo své spoření na důchod od začátku roku necelých 160 tisíc účastníků, kteří v naprosté většině splnili podmínky pro ukončení a výběr penzijka. V případě účastníků, kteří si spoří a zároveň již čerpají starobní důchod, APS ČR upozorňuje, že pokud by chtěli penzijko opustit z toho důvodu, že vláda do budoucna navrhuje odejmutí státního příspěvku právě těmto stále spořícím starobním důchodcům, není třeba penzijko ukončovat hned a tím se připravit o státní příspěvky do doby, než zákon případně vstoupí v platnost. Nastane-li vůbec taková situace, je nejpravděpodobnější, že to bude až od 1. července 2024.

další články