náhradní doba

19.11.2021

Jak ovlivní tzv. náhradní doba pojištění nárok na důchod?

Loni ČSSZ přijala 61 994 žádostí o starobní důchod, z toho jich 6 410 zamítla.