Aktuality

23.06.2023

Předdůchod: výpočet pro letošní rok

Oblíbený benefit získáte pouze s doplňkovým penzijním spořením.

Portál Finance.cz informoval o tom, jak letos na předdůchod, tedy na výpočet benefitu nového penzijka DPS. Ten pomáhá s financemi během překlenování období mezi ukončením pracovní činnosti a nárokem na starobní důchod. Jak se starobní důchod následně počítá?

V předdůchodu čerpáte vlastní naspořené peníze z doplňkového penzijního spoření. Při splnění zákonných podmínek (je nutné naspořit určitou sumu peněz) je možné pobírat předdůchod už pět let před dosažením řádného důchodového věku a nejméně dva roky před ním. Předdůchod tedy můžete čerpat vámi zvolenou dobu mezi dvěma a pěti lety.

Při čerpání předdůchodu navíc nedochází ke snížení osobního vyměřovacího základu a zdravotní pojištění za vás platí stát. Předdůchodci také mohou při splnění zákonných podmínek pobírat podporu v nezaměstnanosti a tím si zvýšit dobu pojištění, neboť samotné pobírání předdůchodu dobu pojištění pro výpočet starobního důchodu nezvyšuje.

Částka pro měsíční výplatu předdůchodů se přepočítává pro každý rok, kdy čerpání zahájíte (a kdy si také volíte, jak dlouho jej budete chtít dostávat). Pro letošní rok 2023 se v předdůchodu jedná o měsíční částku k výplatě ve výši 11 792 Kč. Na nejkratší, dvouletý předdůchod tedy potřebujete mít v DPS naspořeno alespoň 283 008 Kč, na tříletý 424 512 Kč, na čtyřletý 566 016 Kč a na nejdelší (pětiletý) je to 707 520 Kč. (Zdroj: MPSV na webu Naše důchody.cz)

Praktické příklady pro výpočet předdůchodu naleznete zde.

další články