Aktuality

23.06.2023

Konference nejen k 10 letům penzijka

APS ČR uspořádala konferenci o penzijku v kontextu vládních změn.

Konference v ČNB obsahovala čtyři tematické bloky:

Kde je nyní třetí pilíř? Shrnutí 10 let DPS a aktuální výzvy produktu.

Nové, tedy investiční penzijko, je tu už deset let a k 1Q 2023 jej mělo 1,7 milionu lidí. Tempo poklesu lidí ve starých a naopak nárůstu v nových fondech je konstantní a koncem roku 2025 by v těchto dvou produktech mělo dojít k vyrovnání počtu účastníků. Po roce 2033 by ve starých fondech mělo zbývat už méně než milion účastníků.

Ke konci roku 2025 už bude většina lidí v penzijku investovat, ne spořit. Je potřeba především mladým lidem stále vysvětlovat výhody dlouhodobého investování,“ říká prezident APS ČR Aleš Poklop.

Co si o třetím pilíři myslí Češi? Výsledky čerstvého průzkumu.

Češi se zbytečně bojí rizik spojených s investováním a podceňují jeho sílu. Ačkoliv lidé v DPS většinou dokážou popsat, jak se liší nové penzijko od starého, pocitově se cítí být těmi, kdo si spoří, než těmi, kdo investují. Jen 17 % respondentů průzkumu považuje nové penzijko správně za investování, nikoliv spoření.

Jak se třetí pilíř promění? Komentář APS ČR k navrhovaným změnám legislativy.

Zatím jsme se nedočkali penzijní reformy, ale jen návrhu dílčích úprav třetího pilíře. Ačkoliv jsou pravděpodobně všechny tyto změny navrhovány s dobrým úmyslem, můžeme v tom balíku najít některé změny pozitivní, některé negativní a některé neutrální. Některé jsou promyšlené a i paragrafově dotažené, některé bohužel smysl buď nedávají, nebo je bude třeba mnohem lépe definovat, aby byly vůbec implementovatelné. „Chtěl bych za APS ČR vládu pochválit, že se snaží důchodový problém řešit, jakkoliv by bylo lepší, aby se přistoupilo spíše ke komplexní reformě než k dílčím změnám, které nevypadají úplně koordinovaně,“ říká Radek Moc, viceprezident APS ČR. Je správně, že vláda přiznává, že se lidé (zvláště třicátníci a čtyřicátníci) musejí připravovat na penzi i po vlastní ose, že je to důležité s ohledem na problémy prvního pilíře. Nástroje, jak to dělat, tu jsou. Možná se to zdá banální, ale dokud to politici nezačnou dostatečně často a konzistentně říkat, věci se nebudou posouvat. Dlouhodobý investiční produkt se solidním zhodnocením a státní podporou tu je – jmenuje se doplňkové penzijní spoření. A to, že ho lidé nevyužívají naplno, je dáno především tím, že není takový společenský tlak na tvorbu privátních rezerv.

Konferenci zakončila diskuze Danuše Nerudové, Jiřího Rusnoka a Petra Zahradníka.

Prezentaci z konference si můžete prohlédnout zde.

další články