Aktuality

31.03.2023

Státní příspěvek se změní, jeho sazba bude 20 %

Bude možné jej čerpat i k vyšším úložkám než dosud, dojde tedy také k navýšení.

Podle deníku Právo a webu Novinky.cz ze začátku tohoto týdne se vládní koalice již dohodla na úpravě státních příspěvků k penzijku. Mají být v neměnné výši 20 % z vložené částky. A změní se také výše měsíčních úložek, při kterých na příspěvek vzniká nárok. Spodní hranice se zvýší z 300 Kč na 500 Kč, podporu tedy získají všichni, kdo si spoří měsíčně více než 500 Kč. Posouvá se i horní hranice úložky, nad kterou příspěvek už dále neroste, a to ze současné tisícovky na 1700 Kč. To znamená, že nejvyšší příspěvek již nebude 230 Kč, ale 20 % ze 1700, tedy 340 Kč. Na druhou stranu, abyste se po této úpravě dostali na současných maximálních 230 Kč, nebude vám již stačit jako dosud tisícovka, uložit budete muset 1150 Kč.

Nová pravidla by mohla změnit i způsob čerpání penzijka. Aby lidé místo jednorázových výběrů volili pravidelnou měsíční rentu, bude tento způsob pravděpodobně ještě více znevýhodněn. Návrh hovoří o tom, že by účastník při jednorázovém čerpání, tedy když nenaplnil podstatu penzijka se státní podporou, vracel čtvrtinu až polovinu všech čerpaných příspěvků. Týkat by se to ale mělo pouze nových smluv, tedy těch účastníků, kteří do penzijka vstoupí až po účinnosti těchto změn.

další články