Aktuality

24.03.2023

Jak funguje švédský důchodový systém

Stojí za inspiraci zejména nyní, kdy politici hovoří o důchodové reformě?

Švédský „první pilíř“ je v rámci Evropy jedinečný. Aby skandinávská země nezadlužovala kvůli nepříznivému demografickému vývoji budoucí generace, přistoupila k reformě už v roce 1995. Systém je průběžný, založený na výplatě důchodů z příjmů. Celkové odvody činí 17,2 procenta z hrubých příjmů. Zaměstnanci platí sedm procent, zbytek hradí zaměstnavatel. Osoby samostatně výdělečně činné odvádějí 10,2 procenta z hrubých příjmů, za nezaměstnané platí stát také 10,2 procenta. Věk pro odchod do důchodu je flexibilní, nejdříve lze ale o výplatu penze požádat po dosažení věku 61 let.

Nejvíce je oceňována skutečnost, že celý důchodový systém je nezávislý na státním rozpočtu. Výše odvodů vychází z výše příjmů, ukládají se do čtyř nezávislých národních penzijních fondů. Každý z nich odpovídá za výplatu čtvrtiny důchodů. Pokud na vyplácení důchodů nestačí aktuálně vybrané prostředky, fungují tyto fondy jako vyrovnávací. Systém se sám reguluje a vládě neumožňuje zasahovat zvyšováním příspěvků nebo půjčováním dalších peněz na financování důchodů.

Součástí prvního pilíře je také takzvaný prémiový důchod. Plátci povinně odvádí 2,5 procenta ze svých hrubých příjmů na individuální investiční účty, které spravuje speciální vládní orgán. Účastníci si mohou individuálně nastavit míru rizika. Lidé mají na výběr z pěti fondů, které investují do dalších sedmi stovek podílových fondů. Ty jsou řízeny nezávislými správci fondů. Vláda navíc vytvořila i speciální fond pro fyzické osoby, které si netroufají činit vlastní investiční rozhodnutí. Zvolený fond jde také bezplatně změnit. A samotná výplata prémiové penze je také možná nejdříve po dosažení 61 let věku.

Vládní orgán vybírá a investuje podle zvolené investiční varianty. Odpadá tak přímý vztah mezi jednotlivcem a správcem fondu. Střadatel si může po dosažení příslušného věku požádat o výplatu celé částky, nebo o doživotní prémii s pevnou sazbou. Další složkou švédského systému je takzvaný zaručený důchod. Ten je vyplácen lidem starším 65 let, kteří měli ve Švédsku trvalý pobyt alespoň 40 let a měli nízké nebo žádné příjmy. Nicméně financován je ze státního rozpočtu. Jeho výše je přibližně 22 procent z průměrné hrubé mzdy.

Samostatnou kapitolou jsou zaměstnanecké penze, které tvoří „druhý pilíř“ důchodového systému. Jejich podmínky upravují kolektivní smlouvy s velkými zaměstnavateli. Stálí zaměstnanci patří automaticky do zaměstnaneckého penzijního připojištění.

Účast ve „třetím pilíři“ je dobrovolná. Penzijní plány pojištění jsou individuální a bývají kapitálově financované. Zájemci si mohou zvolit modely spořicích plánů v podobě daňově zvýhodněných účtů nebo si mohou v rámci soukromých penzijních plánů zvolit pojistné produkty ke spoření na stáří. Ve Švédsku je tento pilíř využíván více než 50 procenty pracující populace. Příspěvky jsou daňově odečitatelné a výnosy z investic jsou zdaněny 15 procenty.

další články