Aktuality

18.11.2022

Předčasný důchod ano, či ne?

Raději volte předdůchod, benefit nového penzijka.

Podmínky pro čerpání předdůchodu jsou stále stejné, nicméně částka, ze které se vypočítává – tedy průměrná hrubá mzda –, se může každoročně lišit (více zde). I nadále ale platí, že předdůchod je výhodnější než tzv. předčasný důchod, který vám trvale sníží následný starobní důchod.

Zájemce o předčasný důchod, benefit nového penzijka (doplňkového penzijního spoření), musí mít pro tento rok naspořeno na každý plánovaný měsíc v předdůchodu 11 114 korun. To odpovídá minimální hodnotě třiceti procent průměrné hrubé mzdy. Při nejkratší možné době čerpání předdůchodu (dva roky) to znamená mít naspořeno celkem minimálně 266 736 korun. Protože jste si v penzijku prostředky sami našetřili a volbou strategie a následným výnosem fondu vydělali, nekrátíte si tím budoucí starobní důchod. A předdůchod můžete využít po dobu až pěti let.

Naproti tomu u předčasného důchodu si budoucí penzi nenávratně snižujete. Pokud vám nárok na řádný důchod vzniká dříve než v 63 letech, máte nárok na předčasný důchod nejdříve tři roky před nárokem na řádný důchod. Pokud vám nárok na řádnou penzi vzniká v 63 letech a později, do předčasného důchodu můžete odejít až v 60 letech a do dosažení důchodového věku vám může chybět nejvýše pět let.

Později narození tak mohou čerpat předčasný důchod dříve, o to více jim může být krácen. Věk pro odchod do předčasného důchodu lze ověřit na webu ČSSZ. Bližší informace a odkaz na důchodovou kalkulačku přinesly Novinky.cz.

další články