Aktuality

09.08.2022

Předdůchod jako benefit penzijka

S penzijkem na starobní důchod čekat nemusíte.

(Údaje pro rok 2023 naleznete níže.)

Předdůchod není předčasný důchod (rozdíly jsou vysvětleny zde). Předdůchod je významný benefit penzijka, kdy čerpáte vlastní úspory z doplňkového penzijního spoření. Například když krátce před dovršením důchodového věku už nenacházíte na trhu práce uplatnění. Čerpat jej samozřejmě můžete za splnění daných podmínek.

Vstup do předdůchodu je umožněn pět let před vznikem nároku na starobní penzi. Navíc neovlivňuje výši osobního vyměřovacího základu, ze kterého se starobní důchod od státu vypočítává. Předdůchodce má status státního pojištěnce – stát vám tedy hradí zdravotní pojištění. Zda splňujete podmínky předdůchodu, si můžete ověřit v následujícím přehledu, který zveřejnil portál Euro.cz:

• odchod do předdůchodu je umožněn nejdříve pět let před věkovou hranicí potřebnou pro vznik nároku na řádný starobní důchod,

• minimální souvislá doba pobírání předdůchodu je dva roky,

• povinná je účast na novém doplňkovém penzijním spoření, popřípadě penzijním připojištění (v tomto případě ale musíte požádat svou penzijní společnost o interní převod prostředků a spořicí doby ze stávající smlouvy PP na novou smlouvu DPS), která musí trvat minimálně 60 měsíců, tedy pět let,

• na každý měsíc v předdůchodu 2022 je třeba mít naspořenou částku 11 114 korun, která odpovídá minimální hodnotě třiceti procent průměrné hrubé mzdy. Při nejkratší možné době pobytu v předdůchodu (dva roky) to celkem znamená mít naspořenou minimálně částku 266 736 korun.

EDIT: Pro rok 2023 se jedná o měsíční částku k výplatě vašeho předdůchodu ve výši 11792 Kč . Na nejkratší dvouletý předdůchod tedy potřebujete mít v DPS alespoň 283 008 Kč, na tříletý 424 512 Kč, na čtyřletý pak 566 016 Kč a na nejdelší (pětiletý) je to 707 520 Kč. (zdroj: MPSV na webu Naše důchody.cz)

Je třeba také připomenout, že podmínky předdůchodu se mohou každý rok měnit, a to podle výše průměrné hrubé mzdy, která bývá každý rok jiná. I tak je to ale významný benefit – penzijko vám pomáhá finančně zajistit i dobu, kdy už například nemůžete pracovat, ale na starobní důchod ještě nemáte nárok.

další články