Aktuality

02.07.2021

Jak řešit „mezeru“ mezi prací a předdůchodem?

Když přijdete o práci a do vzniku nároku na předdůchod ještě pár měsíců zbývá…

Dostali jste se do situace, kdy ukončujete svůj ekonomicky aktivní život ještě před vznikem nároku na předdůchod? Jak nejvýhodněji a s co nejmírnějším vlivem na starobní důchod postupovat? Důležité je samozřejmě splnit požadavky pro odchod do předdůchodu (podrobněji zde), včetně toho, že na svém penzijním účtu doplňkového penzijního spoření máte již dostatek prostředků na pokrytí pravidelných měsíčních výplat ve výši 30 % průměrné mzdy.

Svou smlouvu o DPS ukončete ke dni, po jehož uplynutí hodláte začít předdůchod čerpat. Penzijní společnost následně České správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně nahlásí datum zahájení výplaty předdůchodu. ČSSZ tedy bude vědět, že již nemusíte odvádět sociální pojištění, a zdravotní pojišťovna bude vědět, že vaše povinnost odvádět zdravotní pojištění přechází na stát. Zde ale musíte novou skutečnost do osmi dní ohlásit i vy sami.

Mezi posledním dnem v práci a prvním dnem v předdůchodu je vhodné se zaevidovat na úřadu práce – předejdete tím povinnosti odvádět sociální a zdravotní pojištění. Pak už bude na vás, zda zvolíte souběh evidence na ÚP a výplaty předdůchodu, protože pobírat současně podporu v nezaměstnanosti a výplatu předdůchodu není protizákonné. Na předdůchod jste si totiž naspořili sami a jedná se o vaše vlastní prostředky.

Doba čerpání předdůchodu není zahrnována do počtu odpracovaných let, a účastník po dobu jeho vyplácení tedy nezískává dobu důchodového pojištění, pokud si sám dobrovolně neplatí odvody. Během předdůchodu tak nedochází k navyšování budoucího starobního důchodu, ale v jeho průběhu můžete, budete-li mít opět příležitost, bez omezení pracovat.

další články