Aktuality

05.03.2021

Předdůchod váš státní důchod neohrozí

Čerpat jej můžete až pět let před nástupem do důchodu.

Nové penzijko (doplňkové penzijní spoření – DPS) umožňuje na rozdíl od starého penzijka (penzijní připojištění – PP) čerpání tzv. předdůchodu, a to až celých pět let před dosažením věku pro nárok na státní starobní důchod. Výši svého budoucího starobního důchodu si využitím předdůchodu nesnižujete. Naproti tomu při čerpání předčasného důchodu byste si státní důchod nenávratně ponížili. Obě možnosti, tedy čerpání předdůchodu či předčasného důchodu, slouží jako vaše finanční pomoc v situaci, kdy ještě nemáte nárok na státní starobní důchod, ale například kvůli delší nezaměstnanosti či nemožnosti pracovat ze zdravotních důvodů jste v tísnivé finanční situaci.

Předdůchod je tedy dalším z výhodných nástrojů penzijka a samozřejmě i pádným důvodem pro jeho zřízení. Tato možnost vám totiž může finančně vypomoci ve věku 60+, kdy problémy s uplatněním na pracovním trhu nejsou něčím výjimečným. Vyplácí se alespoň dva roky, v měsíční výši minimálně 30 procent průměrné mzdy za první tři čtvrtletí předchozího roku. Aktuálně byste tedy museli mít naspořeno téměř čtvrt milionu. Komplexní informace naleznete například na portále predduchod.cz.

Pokud již penzijko máte, zpozorněte. Možnost předdůchodu nabízí jen nové penzijko (DPS), proto do něj neváhejte ze starého (PP) přejít. Je to zdarma a bez sankcí. Získáte tím i další výhody, jako je například možnost výběru investiční strategie vašeho spoření, a při volbě té vyvážené, nebo dokonce dynamické se vám úložky začnou zhodnocovat výrazně lépe než ve starém penzijku, kde jsou výnosy nižší a málokdy přesáhnou hranici pouhé inflace.

Článek o předdůchodu nabídl portál Fintag.

další články