Aktuality

27.11.2020

Podle OECD bychom měli do důchodu odcházet později

Česká republika si vyžádala zprávu Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj.

Zpráva OECD se týká budoucnosti českých důchodů a její hlavní doporučení zní, že bychom po roce 2030 měli zvyšovat věkovou hranici pro odchod do důchodu. Ta se v ČR zvedá každý rok, a to obvykle o dva měsíce u mužů a o čtyři měsíce u žen. Na hranici 65 let se dostaneme ve třicátých letech tohoto století. Vláda loni ovšem trvala na zachování tohoto věku, a proto ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) takový návrh OECD odmítá. S dalšími doporučeními OECD ale souhlasí.

Experti z OECD dále doporučili zjednodušit výpočet důchodů, aby si každý už během svého ekonomicky aktivního věku mohl vypočítat, na jaký důchod má zatím v okamžik výpočtu nárok. Nyní je totiž takový výpočet složitý a lidé nemají přehled o tom, jak vysoký důchod budou mít.

Organizace rovněž doporučuje snížit hranici povinné doby pojištění, která je v současnosti nastavena na 35 let. Tím se omezí počet seniorů, kteří v budoucnu nebudou mít na důchod nárok. Důvodem je digitalizace a s ní související změny na trhu práce.

Další návrh zní, aby se část všech starobních důchodů financovala prostřednictvím daní vybraných od ekonomicky aktivní populace. A to kvůli tomu, že přes tři miliony účastníků penzijka jsou stále ještě ve starých fondech penzijního připojištění, které na důchod podle OECD výrazně nevydělají (děje se tak kvůli zákonným omezením, kdy fondy mohou investovat jen velmi konzervativně). Vykazují nižší výnosy než nové penzijko, ve kterém spoří přes milion a čtvrt účastníků a které poskytuje velmi dobré výnosy. Zejména v dynamických, ale i ve vyvážených fondech. Je tedy rozumnou cestou, jak se na stáří zajistit. S přechodem do nového doplňkového penzijního spoření proto neváhejte.

Celý článek portálu Novinky.cz si můžete přečíst zde.

další články