Aktuality

30.06.2020

Diferencovanost statistických výstupů Ministerstva financí od statistických výstupů Asociace penzijních společností ČR

Čtvrtletní výstupy APS ČR a MF ČR.

Statistické výstupy, které čtvrtletně vydává Asociace penzijních společností ČR (zejména počet účastníků jednotlivých typů spoření), se mohou lišit od výstupů Ministerstva financí za stejné období. Tato situace je způsobena rozdílnou metodikou získávání dat. Penzijní společnosti v souladu s nařízením České národní banky vykazují počty účastníků podle všech účinných smluv s klienty. Smlouva nabývá účinnosti hned následující měsíc po měsíci podpisu a je účinná do doby, než je penzijní spoření vypovězeno nebo ukončeno. Účinná je tedy i v případě, že je penzijní spoření z nějakého důvodu přerušeno.
Údaje Ministerstva financí pocházejí z informačního systému doplňkového penzijního spoření podle § 15 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, určeného primárně pro výplatu státního příspěvku a pro jeho vracení. Údaje se do tohoto informačního systému dostávají výhradně ze žádostí o poskytnutí státního příspěvku a ze zpráv o jeho vracení. Ty jednotlivé penzijní společnosti předávají čtvrtletně (v případě žádostí o poskytnutí státního příspěvku) nebo měsíčně (v případě zprávy o vracení státního příspěvku) Ministerstvu financí.
Kvůli rozdílné metodice tedy může dojít k situaci, že se kvartální výstupy obou institucí neshodují.

další články