Aktuality

29.05.2020

Penzijní gramotnost? I znalost důchodové tematiky už má svůj „obor“

Média začínají kromě finanční a počítačové gramotnosti dávat rámec i znalostem důchodové problematiky.

Penzijní (důchodová) gramotnost je nový pojem, který se začíná objevovat v informačním prostoru. Vztahuje se pochopitelně ke všemu, co souvisí s důchodovým systémem. Jedná se o státní důchod a proces odchodu do něj, vznik nároku na penzi a její vyplácení, výpočet její výše, nejrůznější omezení a postupy a samozřejmě také soukromé spoření na penzi a s ním spojené podmínky, výhody, platby atp.

Abyste byli dostatečně penzijně gramotní, měli byste znát především tyto aspekty:
rok svého odchodu do důchodu,
dobu pojištění,
výpočet starobního důchodu,
pravidla pro předčasný důchod a předdůchod,
možnosti spoření na penzi,
příspěvky od zaměstnavatele,
daňové bonusy od státu,
zajištění na důchod vlastními silami.

Aktuálně platí, že pro lidi narozené po roce 1971 platí shodná věková hranice odchodu do starobního důchodu, a to dosažení 65. roku života. U lidí narozených před tímto termínem se odchod do penze dělí podle pohlaví. Ženám se započítává také počet vychovaných dětí. Ty se mohou počítat i mužům, pakliže splní konkrétní podmínku (jsou to ale spíše výjimečné případy). Větší množství potomků samozřejmě znamená zásadnější snížení hranice pro odchod do penze.

K získání starobního důchodu je nutné splnit potřebnou délku doby pojištění, po kterou jste vy anebo váš zaměstnavatel odváděli státu důchodové, potažmo sociální pojištění. Český penzijní systém má stanovenou podmínku doby pojištění na 35 let. I když se do této doby počítá třeba i mateřská, rodičovská dovolená nebo u dříve narozených studium či základní vojenská služba, ne každý za svůj život odpracuje více než tři desetiletí. V době žádání o důchod a jeho výpočet může být pozdě na to se poohlížet po další práci a plánovat tam odpracovat potřebnou řadu let.

Český důchodový systém potřebuje reformu, to je všeobecně známá věc. Potřebujeme ji ale už proto, že není prakticky možné si v kterékoliv části životního (a tedy svého pracovního) cyklu jednoduše spočítat, na jak vysoký důchod máme zatím nárok (za předpokladu splnění věkové hranice). Tedy zda se nám vyplatí pokračovat v placení odvodů, nebo již můžeme nastoupit na zasloužený odpočinek.

Nedílnou součástí penzijní gramotnosti je i penzijko, tedy vše o něm a jeho podmínkách. Aktuálně máme velmi funkční systém penzijního připojištění a zejména doplňkového penzijního spoření, otázka však je, co s ním vláda zamýšlí. Před koronavirovou krizí byly nejvíce slyšet z vlády názory „reformu nepotřebujeme“ a „do penzijka přidáme státní fond“. Doufejme, že obojí je již za námi.

Článek o penzijní gramotnosti přinesl portál Investia.cz a vy si jej můžete přečíst zde.

další články