Aktuality

19.02.2020

V doplňkovém penzijním spoření loni přibylo 18 procent lidí

Asociace penzijních společností ČR zveřejnila výsledky penzijního spoření za rok 2019.

V roce 2019 rostl počet účastníků doplňkového penzijního spoření 18% tempem na celkových 1 139 434 účastníků a objem prostředků v účastnických fondech dosáhl 60,098 mld. Kč, což je meziroční nárůst o 41 %. Také pro hospodaření účastnických fondů byl rok 2019 úspěšný. Nejvýše vklady účastníkům zhodnotily dynamické fondy, v průměru o 18,9 %. Vyvážené fondy připsaly účastníkům průměrně 10,7 %, povinné konzervativní fondy 2,1 %.

„Ačkoliv se účastnické fondy doplňkového penzijního spoření podílejí na III. pilíři jen 26 % účastníků a 12 % prostředků, vytvořily v loňském roce za celý sektor 38 % zisku. Díky rozmanitosti investičních strategií dosahují vyšší výnosnosti, než původní penzijní připojištění,“ říká prezident Asociace penzijních společností ČR Aleš Poklop a dodává: „Celkový objem prostředků v účastnických fondech dosáhl 60 mld. Kč. Nejvýše vklady účastníkům zhodnotily dynamické fondy, a to v průměru o 18,9 %. Počet účastníků doplňkového penzijního spoření rostl loni 18% tempem na celkových 1 139 434 účastníků. Vzhledem k meziročnímu přírůstku 172 452 účastníků se stabilizoval celkový počet účastníků III. pilíře, přestože do původního penzijního připojištění již nelze vstupovat a dochází u něj tedy jen k přirozenému úbytku počtu účastníků.“

Celkem si v některém z fondů III. pilíře na konci roku 2019 spořilo na důchod 4 441 429 účastníků, z toho 3 301 995 (tj. 74 %) v transformovaných fondech penzijního připojištění, do kterých již nelze vstupovat, a proto v nich dochází k pozvolnému přirozenému úbytku celkového počtu účastníků.

Penzijní společnosti k 31. 12. 2019 spravovaly ve fondech III. pilíře prostředky účastníků v celkové výši 487,115 mld. Kč, z toho v transformovaných fondech 427,017 mld. Kč (tj. 88 %).

V účastnických fondech v roce 2019 přibylo 56 455 účastníků s příspěvkem zaměstnavatele, tj. nárůst o 29 % na celkových 273 751 účastníků, kterým na doplňkové penzijní spoření přispívá zaměstnavatel.

Průměrný měsíční příspěvek zaměstnavatele za rok 2019 dosáhl výše 989 Kč. Celkový podíl účastníků s příspěvkem zaměstnavatele v doplňkovém penzijním spoření v závěru roku 2019 činil 24 %.

Předdůchod z doplňkového penzijního spoření k 31. 12. 2019 pobíralo celkem 4 455 osob. Průměrná výše vypláceného předdůchodu činila v loňském roce 9 929 Kč.

Detailní informace naleznete v komentáři zde.

další články