Tiskové zprávy

17.01.2020

Dynamické penzijní fondy lidem loni zhodnotily vklady skoro o 19 procent

V minulém roce byly všechny účastnické fondy doplňkového penzijního spoření ziskové, nejlépe vklady účastníkům zhodnotily dynamické fondy, a to v průměru o 18,9 %. Vyvážené fondy vynesly 10,7 %, povinné konzervativní fondy, které musí ze zákona investovat velmi konzervativně, pak 2,1 %.

Účastnické fondy doplňkového penzijního spoření, které letos vstupují do osmého roku své existence a ve kterých si na penzi spoří více než milion účastníků, za sebou mají úspěšný rok. Díky loňskému výnosu smazaly ztrátu z roku 2018 a období ziskovosti by mělo pokračovat i nadále. Potvrzuje to prezident Asociace penzijních společností ČR Aleš Poklop: „Predikce pro začátek roku 2020 je z pohledu spoření na penzi více než dobrá a letošní čísla by na loňské výnosy měla navázat. Nejvyšší výnos očekáváme u dynamických fondů, které se orientují z většiny na akcie, pěkný výnos by měly přinést i vyvážené fondy, které nabízejí mix akcií a dluhopisů.

U penzijka rozhoduje dlouhodobost a zhodnocování
I „pouhých“ sedm let existence účastnických fondů potvrzuje, že zásadním aspektem při soukromém spoření na penzi je dlouhodobost. Je vidět, že i když se střídají slabší a silnější roky, v dlouhodobém pohledu se dynamičtější investování vyplatí. Ukazuje to porovnání kumulované inflace za období 2013 až 2019, která činila 10,6 %, a zhodnocení fondů. Ty vyvážené za stejnou dobu připsaly 20,2 %, dynamické dokonce 36,2 %. Oproti tomu transformované fondy (původní penzijní připojištění), ve kterých stále zůstává přes tři miliony účastníků, zhodnotily za stejné období o zhruba 8 % – neporazily tedy inflaci. „Je to jasná zpráva pro všechny, kterým do penze zbývá ještě deset a více let, aby se zamysleli nad tím, jestli je pro ně opravdu tak zásadní jistota garance na konci každého roku, nebo jestli jsou ochotni akceptovat přirozené výkyvy trhu a důležitá je pro ně naspořená částka na konci spoření,“ dodává Poklop.

Příklad, jak zhodnocení ovlivňuje naspořenou částku
Protože se zhodnocení vkladů vypočítává z celé dosud uložené částky (tedy z vlastních vkladů, státních příspěvků a dosavadního zhodnocení), je jeho výše s postupně přibývajícími lety spoření nejzásadnější složkou výsledné sumy.
Bude-li po dobu 30 let účastník v doplňkovém penzijním spoření ukládat 1 000 Kč měsíčně ve vyváženém fondu, při předpokládaném průměrném zhodnocení 5 % naspoří 1 005 472 Kč a výnos čistě ze zhodnocení bude 562 672 Kč. (Vlastní příspěvky činí 360 000 Kč a státní příspěvky pak 82 800 Kč, tedy pouhých cca 8 % z celkové částky.)

Naproti tomu, bude-li stejnou dobu 30 let účastník v DPS spořit 1 000 Kč měsíčně v dynamickém fondu, při předpokládaném průměrném zhodnocení 10 % naspoří 2 549 983 Kč a výnos pouze ze zhodnocení bude 2 107 183 Kč. (Vlastní příspěvky jsou i v tomto případě 360 000 Kč, státní příspěvky opět 82 800 Kč, ale celkové částky tentokrát pouze 3,25 %.)

V prvním případě tedy výnosy činily „pouhou“ polovinu celkové částky, v druhém případě už její velmi zásadní čtyři pětiny.

Lidé u penzijního spoření často vnímají jako bonus jen státní příspěvek, přitom jsou to hlavně výnosy z investic, které je při dlouhodobém spoření na důchod zajistí a udrží jejich finanční standard i po nástupu do penze. Doporučuji jim proto nebát se v delším časovém horizontu investovat v dynamických fondech doplňkového penzijního spoření,“ uzavírá Aleš Poklop.

další články