Aktuality

21.10.2019

APS ČR zveřejnila výsledky za třetí kvartál, všechny fondy byly ziskové!

Počet účastníků DPS narostl od začátku roku o 132 485 a dosáhl celkem 1 099 467 účastníků.

V letošním roce bylo k 30. 9. 2019 v doplňkovém penzijním spoření uzavřeno celkem 12 622 nových smluv pro účastníky mladší 18 let, to znamená, že celkový počet těchto smluv dosáhl 55 815, s průměrným měsíčním příspěvkem 474 Kč.
Rostl i objem spravovaných příspěvků účastníků. V účastnických fondech k 30. 9. 2019 dosáhl výše 54,842 mld. Kč a v transformovaných fondech 420,958 mld. Kč, tj. celkem ve III. pilíři 475,8 mld. Kč.
V účastnických fondech od začátku roku 2019 přibylo 23 444 účastníků s příspěvkem zaměstnavatele na celkových 240 740 účastníků, kteří představují 22% podíl z celkového počtu účastníků doplňkového penzijního spoření. Průměrný měsíční příspěvek zaměstnavatele ve 3. čtvrtletí 2019 činil 887 Kč.
Na konci 3. čtvrtletí 2019 pobíralo v transformovaných fondech příspěvek zaměstnavatele celkem 806 106 účastníků, což představuje 24 % z celkového počtu účastníků penzijního připojištění. Hodnota průměrného měsíčního příspěvku zaměstnavatele činila 824 Kč.
Fondy penzijních společností bez výjimky byly za tři čtvrtletí letošního roku ziskové, účastnické fondy vytvořily celkem 2,393 mld. Kč zisku a transformované fondy 4,091 mld. Kč.

další články