Aktuality

26.08.2019

Zahraničí vyplácí Čechům důchody různě

V každém státě funguje zasílání penzí bývalým pracovníkům ze zahraničí jinak. Na co si dát pozor?

Češi, kteří pracovali legálně v zahraničí, například po vstupu naší země do Evropské unie, mají nárok na výplatu penze od tamní instituce, která má výplatu důchodů v kompetenci. Magazín Moderní řízení zjistil, jak si důchod z ciziny nárokovat. Mluvčí České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) Jana Buraňová magazínu řekla, že pokud se jedná o členský stát EU anebo smluvní stát, postačí, když osoba požádá o důchod ve státě, kde trvale bydlí či pracuje. Příslušná instituce tohoto státu (u nás tedy ČSSZ) si sama vyžádá všechny potřebné podklady od příslušné instituce druhého členského státu EU nebo smluvního státu. V žádosti žadatel uvádí, v kterém období a v kterých státech pracoval. Instituce, u níž občan žádost podává, ji doplní potřebnými údaji a postoupí příslušné zahraniční instituci, která posoudí nárok na důchod a žadateli o tom zašle rozhodnutí.
Jednotlivé úřady si mezi sebou předávají zejména potvrzení, jež dokládají konkrétní doby pojištění získaných v daném státě. Výši dané části důchodu si následně každý z členských či smluvních států stanovuje podle svých národních předpisů, které se liší stát od státu. V každé zemi je například jiný důchodový věk i doba pojištění potřebná pro vznik nároku na starobní důchod. Podle doporučení ČSSZ je vhodné si uschovat veškeré doklady o pojištění nebo zaměstnání v EU, případně smluvním státě. Článek plný informací o způsobu výplaty penzí z ciziny přinesl 21. srpna 2019 magazín Moderní řízení.

další články