Aktuality

08.07.2019

Slušná úroveň důchodů? Neudržitelný penzijní systém nezajistí nic

Ani slušnou úroveň důchodů, říká v rozhovoru ekonom Miroslav Zámečník.

Zajímavý rozhovor s českým ekonomem a publicistou Miroslavem Zámečníkem, který v současné době působí jako analytik České bankovní asociace, přinesl portál Euractiv.cz. Mimo jiné se v něm dočtete, jak vnímá doporučení Evropské komise, která českou vládu opět vybídla ke zvýšení dlouhodobé udržitelnosti penzijního systému. Ekonom Zámečník podotýká, že demografii nelze ignorovat a k prodlužování věku odchodu do důchodu bude stejně jednou muset dojít. Je to totiž jeden z mála účinných nástrojů, které podle jeho názoru máme k dispozici. Střední délka dožití se prodlužuje, a do důchodu by se tedy s ohledem na to mělo kolem roku 2050 odcházet v 67 letech.
Dále se vyjádřil například ke zvyšování důchodů, kde jeho reakce asi nikoho nepřekvapí – pokud je systém neudržitelný, nezajistí v delším časovém horizontu vůbec nic. A v neposlední řadě odpovídal na otázky, jak systém pracuje se zásluhovostí a otázkou genderu. Celý rozhovor si můžete přečíst zde.

další články