Aktuality

20.05.2019

Nové penzijko má přes milion lidí!

Počet lidí, kteří si spoří na penzi, po 6 letech stoupl.

Počet lidí s penzijním spořením poprvé od roku 2013 vzrostl. Přirozený úbytek lidí v transformovaných fondech, do kterých již nemohou vstupovat noví účastníci, byl v prvním čtvrtletí letošního roku překonán přírůstkem lidí v účastnických fondech. Celkový počet lidí s penzijním spořením v tzv. třetím pilíři za první čtvrtletí dosáhl 4,442 milionu osob, což je proti roku 2018 nárůst o 5416.
Nové fondy dokázaly lidi přesvědčit o svých výhodách. Hodnota peněz v nich přirozeně kolísá, jak ukázal pokles ve čtvrtém kvartálu loňského roku a zároveň výrazný vzestup v prvním letošním čtvrtletí. Dlouhodobě ale účastnické fondy dosahují zajímavého zhodnocení penzijních úspor. Na rozdíl od transformovaných fondů mohou lidé v nich očekávat lepší zhodnocení. A právě to je v dlouhodobém spoření faktorem, který ovlivňuje výslednou naspořenou částku více než příspěvek účastníka nebo státní příspěvek,” uvedl prezident asociace Aleš Poklop.
Na penzi si spoří celkem 4 442 424 účastníků (z toho 3 425 736 v transformovaných a 1 016 688 v účastnických fondech), penzijní společnosti spravovaly ve svých fondech prostředky účastníků v celkové výši 457,406 mld. Kč.
Výsledky za první kvartál tohoto roku naleznete zde.

další články