Aktuality

12.03.2019

Předčasný důchod: výhoda, či riziko?

Začít jej čerpat můžete dřív než standardní starobní důchod. Musíte splnit několik podmínek a smířit se s nevratně nižší vyplácenou penzí.

Na úvod důležité upozornění: předčasný důchod není předdůchod. Jeho problematice se věnujeme zde.
Předčasný důchod je řešení, které pravděpodobně využijete pár měsíců či let před dosažením regulérního důchodového věku v případě, že se vám nedaří uspět na pracovním trhu. Maximální doba, o kterou můžete odejít do důchodu dříve, a čerpat tedy důchod předčasný, závisí na tom, v kolika letech a měsících byste právě vy mohli nastoupit do klasického starobního důchodu. Je-li váš důchodový věk nižší než 63 let, může vám být předčasný starobní důchod přiznán nejvýše o tři roky dříve, než byste dosáhli na klasický důchod. Je-li váš důchodový věk alespoň 63 let, může vám být předčasný starobní důchod přiznán až o pět let dříve, ale pozor, musí vám být alespoň 60 let!
Klasický starobní důchod, tedy jeho výše, se předčasným důchodem trvale krátí, přičemž výše krácení je závislá na délce doby mezi přiznáním předčasného starobního důchodu a tím, kdy byste dosáhli na regulérní důchod. Sazba procentní výměry důchodu se snižuje za každých 90 kalendářních dnů z doby ode dne přiznání důchodu do dosažení důchodového věku, a to i započatých. Takže ve chvíli, kdy dosáhnete důchodového věku, se váš předčasný starobní důchod nezmění na standardní starobní důchod, ale zůstane nižší už napořád. Pozitivní zpráva ale je, že pokud již předčasný důchod pobíráte, můžete si k němu legálně přivydělávat. Detailní podmínky i údaje o tom, o kolik se vám v případě čerpání krátí vyplácená částka, naleznete v článku portálu Novinky.cz. Uložen je zde.

další články