Aktuality

11.02.2019

Penze se blíží? Desatero budoucího důchodce

Co vše je s tímto krokem spojeno, na co nezapomenout? Česká správa sociálního zabezpečení rekapituluje.

Dosažení důchodového věku a získání potřebné doby důchodového pojištění jsou dvě základní podmínky, aby vznikl nárok na starobní důchod. Odejít do starobního důchodu je právo, nikoliv povinnost. A datum, od kterého se starobní důchod přizná, si volí sám občan. Důchod tedy není ani nemůže být přiznáván automaticky, ale výhradně na základě žádosti občana. To jsou jen některé vybrané aspekty z desatera, které na téma odchod do důchodu zveřejnila Česká správa sociálního zabezpečení a vy si jej můžete přečíst zde.
V ohledu ukončení penzijka je důležité zmínit, že jej nutně nemusíte zrušit ani vybrat po nástupu do penze, ale pokud vám to možnosti dovolí, můžete spořit dál. V tom případě ale volte spíše konzervativní strategie, o nichž jsme psali například zde.

další články