Aktuality

05.11.2018

České veřejné finance jsou dlouhodobě neudržitelné. Důchodů se situace týká nejvíce

Vyhlídky dnešních dvacetiletých Čechů na státní penze nejsou stejné jako v západní Evropě.

Letos vzniklá Národní rozpočtová rada upozorňuje na tristní dlouhodobý vývoj státních financí. Pokud se situace nezačne řešit, za zhruba 20 let klesne životní úroveň penzistů hluboko pod tu dnešní.
Rada koncem října předložila Poslanecké sněmovně svou zprávu, ve které popisuje, jak by se v následujících pěti dekádách při zachování současných daní, státních příjmů a výdajů vyvíjely veřejné rozpočty. Bez penzijní reformy a dalších nutných změn by se státní dluh každých deset let po roce 2040 zdvojnásobil.
Záchrana státem vyplácených důchodů – tedy ve smyslu zachování současného už tak velmi nízkého náhradového poměru cca 50 % – má tři možné scénáře. Mohou se buďto zvýšit daně, může se ještě více oddálit věk odchodu do důchodu (zde se ale určitě ukáže, že ne všechny profese lze dělat stejně v padesáti a v osmdesáti letech), anebo se ještě více sníží životní úroveň důchodců. Státní důchod by pak tedy nebyl obnosem, za který se dá v rámci možností přežít, ale spíše bonusem na přilepšenou k vlastním naspořeným prostředkům na živobytí. Tedy těm z individuálního soukromého penzijka.
K naplnění tohoto scénáře by mělo dojít v polovině třicátých let 21. století, tedy za 15 až 17 let. V té době půjdou do starobního důchodu silné populační ročníky. O této situaci veřejnost i politici dlouhodobě vědí, upozorňovala na ni již Bezděkova komise.
Článek o vývoji veřejných financí přinesl ekonomický portál Peak.cz.

další články