Aktuality

23.07.2018

OECD vyzývá ČR, aby zvedla věkovou hranici pro odchod do důchodu

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj doporučuje, aby ČR navázala věk pro odchod do penze na očekávanou délku života.

Češi se v současnosti dožívají vyššího věku než dříve a OECD na to reaguje ve své letošní zprávě. Abychom se vypořádali s ekonomickými dopady takového vývoje, měli bychom podle organizace zrušit horní věkovou hranici pro odchod do důchodu. Ta je nyní nastavena na 65 let věku pro obě pohlaví. Změny v penzijní politice doporučovala OECD Česku již dříve. V roce 2016 doporučovala zajistit více zdrojů pro financování příjmů důchodců a nyní říká, že v oblasti penzí ČR dosáhla jen omezeného pokroku.
Bude-li se současná nebo některá z budoucích vlád návrhem OECD řídit, pak to bude pouze další z důvodů být na důchod zajištěn z vlastních zdrojů, tedy i ze soukromého spoření na penzi. V 60 letech věku, kdy do zahájení výplaty důchodu státem bude zbývat ne současných pět, ale ještě více let, bude možnost začít čerpat své soukromě naspořené peníze nespornou výhodou.
OECD ve své zprávě dále navrhuje úpravy v oblasti rodičovské dovolené, v oblasti zaměstnávání matek malých dětí a také změny v českém daňovém systému. Zprávu přineslo více portálů, přečíst si ji můžete například zde.

další články