Aktuality

21.05.2018

Důchody se pro ČR staly obrovským nákladem

Výdaje státu na starobní důchody jsou enormní, pohybují se v řádu stovek miliard korun.

Pojďme se tentokrát podívat na to, jak velký výdaj pro stát představuje výplata starobních penzí českým důchodcům.
Peníze, které stát starobním důchodcům (tedy zhruba čtvrtině Čechů) vyplácí, jsou tak vysoké číslo, že si je jen těžko představujeme a můžeme se doslova ztratit v jeho nulách. Magazín Reflex ve svém devatenáctém letošním vydání přinesl zajímavé srovnání:
Představme si, že bychom chtěli, aby důchodci brali v průměru alespoň průměrnou mzdu. Museli bychom vybrat přesně dvakrát tolik na DPH a dani z příjmu fyzických osob. I kdyby to neodradilo od nakupování a zaměstnávání, představte si svět se sazbou DPH přes 40 procent a daně z příjmu fyzických osob ve výši 30 procent. Reálně by to bylo nejspíš mnohem víc.
Co kdybychom zrušili celé ministerstvo školství, včetně všech 160 tisíc učitelů, profesorů a všech výdajů spojených s výukou? Potom by se zvýšil blahobyt našich důchodců o necelých 4 500 korun měsíčně. To důchodcům nezaplatí ani nájem a jídlo.
Ani zrušení celé Poslanecké sněmovny, Hradu, Senátu a Úřadu vlády ČR by důchodcům příliš nepomohlo. Přišli by si na celých 93 korun za měsíc.

Je tedy zjevné, že máme problém. Co s ním, je další otázka. Bohužel ti, kteří nás do něj uvrhli a naslibovali důchody do nekonečna, už dávno utekli před zodpovědností. Utahování opasků zjevně nepomůže.

další články