Aktuality

24.04.2018

Spoření na důchod

Jak se k němu Češi staví?

Průzkum Trendy Česka, který zadává Česká televize, se ve své 38. vlně z března 2018 zaměřil i na situaci ohledně individuálního spoření na penzi. Respondenti se vyjádřili k otázkám, zda a kolik si na důchod odkládají. Více než polovina obyvatel ČR uvedla, že si nějakou částku na důchod spoří. Nicméně podle údajů Asociace penzijních společností ČR si Češi odkládají málo (v dlouhodobém průměru méně než 700 Kč měsíčně) a nespoří si dostatečně dlouho.

Celých 23 % dotázaných si naopak nespoří a plánují se spoléhat na státem vyplácený důchod. Necelá desetina respondentů si aktuálně nespoří, ale do budoucna to má v plánu.

Otázka: Spoříte si v současné době na důchod?

34 % dotazovaných si spoří větší částku než 800 korun měsíčně, protože se nechtějí příliš spoléhat na státem vyplácený důchod.

31 % dotazovaných si spoří menší částku než 800 korun měsíčně,
protože se budou částečně spoléhat na státem vyplácený důchod.

23 % si nespoří a budou se plně spoléhat na státem vyplácený důchod.

9 % si na důchod nespoří, ale mají to v plánu.

3 % respondentů nevědí nebo nechali otázku bez odpovědi.

Průzkum je na webu České televize umístěn zde.

Základní soubor respondentů: oprávnění voliči v České republice starší 18 let. Náhodný výběr, z reprezentativního vzorku 600 respondentů odpovídalo 413 (otázka nebyla položena důchodcům). Dotazování probíhalo ve dnech 10. 3. až 29. 3. 2018 prostřednictvím technologie CATI.

další články