Aktuality

06.02.2018

Jak si ohlídat důchodové konto?

Češi si již během ekonomicky aktivního života zjišťují, jak bude vypadat jejich státní penze.

Česká správa sociálního zabezpečení potvrdila, že své důchodové konto si hlídají nejen lidé předdůchodového věku, ale i o hodně mladší generace. V průběhu roku 2017 zažádalo o zaslání výpisu z důchodového konta více než sto tisíc lidí napříč věkovými kategoriemi a dalších 100 tisíc výpisů pak rozeslala ČSSZ automaticky vybraným předdůchodovým ročníkům. Důchodové konto si začínají hlídat i ti, kdo mají zřízenou datovou schránku.
Čemu kontrola důchodového konta pomůže? Například tím můžete předejít situaci, kdy byste teprve těsně před nástupem do důchodu zjistili, že ČSSZ neeviduje vaše platby v konkrétním období. Takovou komplikaci je samozřejmě lepší řešit co nejdříve, aby se povedlo potřebné dokumenty sehnat a ČSSZ je doložit. Kontrolou důchodového konta, či přesněji informativního osobního listu důchodového pojištění lze také ověřit, zda už máte dostatečný počet let pro nárok na důchod. Žádat o výpis můžete jednou ročně zdarma. Další informace o státních důchodech i to, jak získat informativní osobní list, si můžete přečíst zde v článku na portále iDnes.cz.

další články