Aktuality

18.12.2017

Důchodový věk sice roste, ale doba v něm strávená se výrazně prodlužuje

Mladší generace ve svém budoucím starobním důchodu stráví oproti současným penzistům delší dobu.

Studie Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) zjistila, že i přes zvyšující se věk odchodu do penze tráví obyvatelé vyspělých zemí v důchodu čím dál víc času. České ženy podle ní v současnosti tráví v důchodu průměrně 23,1 roku, muži potom 17,9 roku. Před 50 lety to byla polovina. Doba odchodu do penze se však bude dále prodlužovat.
Studie také uvádí, že během posledních dvou let třetina zemí OECD změnila podmínky přispívání do penzijního systému, další třetina upravila výši vyplácených důchodů a tři země uzákonily vyšší věk odchodu do penze.
Podle současné legislativy vzroste tato hranice do roku 2060 přibližně v polovině zemí OECD, v průměru o 1,5 roku pro muže a 2,1 roku pro ženy, čímž dosáhne průměrný věk odchodu do důchodu téměř 66 let. Vyšší věk odchodu do penze bude ale překonán nárůstem průměrné délky života, což bude ve výsledku znamenat, že čas strávený v důchodu se vzhledem k délce produktivního věku prodlouží. Nicméně každých pět let by se věk odchodu do penze měl přehodnocovat podle aktuální demografické situace a průměrné délky života.
Celý článek o studii zveřejnil portál iDnes.cz a vy si jej celý i s infografikou znázorňující věk odchodu do penze v různých státech světa můžete přečíst zde.

další články