Aktuality

25.05.2017

APS ČR na tiskové konferenci potvrdila rekordní počet nových účastníků za minulý rok

Zástupci všech osmi penzijních společností veřejně komentovali aktuální situaci, prezentovali výsledky prvního kvartálu letošního roku a představili priority.

V úterý 23. května 2017 se v Praze sešli zástupci všech penzijních společností sdružených v APS ČR. Před novináři prezentovali výsledky prvního kvartálu roku 2017, zhodnotili rok minulý a představili priority penzijního spoření do budoucna. Rok 2016 přinesl penzijnímu spoření rekordní počet nových účastníků a potvrdil potenciál dynamičtějších fondů. Počet nových účastníků loni převýšil hranici 175 tisíc. Tím byl o 30 tisíc střadatelů překonán dosud nejúspěšnější rok 2014. Zároveň se v tomto roce potvrdilo, že vzhledem k nízkým úrokovým sazbám, které panovaly na dluhopisových trzích, přinesly vyvážené nebo dynamické investiční strategie v účastnických fondech výrazně lepší zhodnocení než investice konzervativní. Platilo to jak pro konzervativní strategie v účastnických fondech, tak ve fondech transformovaných, kde si účastník strategii nemůže vybírat a fond, aby splňoval zákonné podmínky, musí peníze investovat zejména do státních dluhopisů. Dále se všichni účastníci konference shodli, že Češi si na stáří spoří málo a začínají s ním pozdě. Proto je důležité v tomto ohledu veřejnost vzdělávat a komunikovat spoření, které je navíc státem dotované, jako možnou cestu udržení si finančního standardu i po nástupu do penze. Závislost důchodců na státní penzi je totiž obrovská. Činí celých 96 % a oproti státům západní Evropy je násobně vyšší. Navíc každoročně klesá náhradový poměr, takže v případě absence soukromých zdrojů po ukončení výdělečné činnosti se bude životní úroveň českých důchodců výrazně propadat. Mezi výrazné změny, které vstoupily v platnost od letošního roku a které členové APS ČR uvítali, patří bezesporu možnost vyšších daňových úlev jak pro účastníky, tak pro zaměstnavatele. Ale i v tomto ohledu, přestože výše příspěvku zaměstnavatele stoupá, by Asociace uvítala zlepšení. Na penzi totiž dostává od svého zaměstnavatele příspěvek jako benefit k platu pouze pětina účastníků.

Tisková konference APS ČR.

další články