Tiskové zprávy

29.07.2016

Vyjádření Asociace penzijních společností ČR k údajnému vracení státních příspěvků při výplatě částečného odbytného u dětského doplňkového penzijního spoření

Vzhledem k několika mylným výstupům, které se v poslední době objevily v médiích, jsme se rozhodli uvést na pravou míru informace týkající se údajného vracení státních příspěvků při výplatě částečného odbytného u tzv. dětského penzijního spoření.

Podle Zákona o doplňkovém penzijním spoření má účastník u dětských smluv možnost vybrat při dovršení svých osmnácti let až třetinu naspořených prostředků včetně zhodnocení (pokud splní zákonné podmínky).

Státní příspěvky, které se vážou na vybíranou částku, si účastník vybrat nemůže. To ale neznamená, že se vrací zpátky státu. Zůstávají nadále na účtu účastníka a ten si je může spolu se zbývajícími naspořenými prostředky vybrat v době, kdy mu vznikne zákonný nárok na výplatu.

Mylná informace o vracení státního příspěvku vznikla zřejmě špatným výkladem §18, odst. 3 Zákona o doplňkovém penzijním spoření, kde je uvedeno, že účastník při výplatě odbytného ztrácí veškeré právo na získanou státní podporu, protože naspořené prostředky nepoužil pro účel spoření. To však nelze aplikovat na částečný výběr u dětského penzijního spoření, protože při částečném odbytném nedochází na rozdíl od předchozí situace ke zrušení smlouvy.

Tento výklad situace potvrdilo Asociaci penzijních společností ČR písemně také přímo Ministerstvo financí.

stáhnout

další články